30 års jubilæum i turismen

- og tildeling af hædersprisen "Stormflodssøjlen"

Gudrun Rishede og Jens Philipsen, Danhostel Ribe
Værtsparret på Danhostel Ribe, Jens Philipsen og Gudrun Rishede på jubilæumsdagen

30 år med turisme i Ribe

I foråret 2016 holdt både Danhostel Ribe (tidligere Ribe Vandrerhjem) og værtsparret Gudrun Rishede og Jens Philipsen 30 års jubilæum.
I de 30 år vi har drevet vandrerhjemmet, har samarbejde, udvikling og formidling altid været en vigtig del af vores arbejde. Derfor har vi nu rigtig mange gode samarbejdspartnere indenfor turisme, miljø, undervisning - og erhvervsudvikling - både lokalt, regionalt og nationalt.
Mange af vores samarbejdspartnere kom til vores jubilæum, og vi er stadig meget bevægede over den store opmærksomhed. Tak til jer 148 - der kom og var med til at fejre os, tak til alle jer samarbejdspartnere, foreninger, venner og stamgæster, der sendte os de dejligste hilsner, tak for de overvældende taler til: Formand for Ribe Fritidscenter Ib Dam Schultz, næstformand og tidligere formand for Ribe Fritidscenter Vagn Sørensen, formand for Ribes bevaringsforening Gammelt Præg, advokat Mogens Vinther, formand for Ribe Handelsstandsforening Poul Anker Nielsen, strategichef og tidligere direktør Britt Steffensen Nielsen Ribe Byferie, direktør i EEU, Esbjerg Erhvervsudvikling Tom L. Nielsen,  næstformand i Danhostelkæden Per Sønderby Danhostel Nymindegab, turistchef i Ribe-Esbjerg Henrik Vej Kastrupsen, leder af Vadehavscentret, Klaus Melbye og formand for Nationalpark Vadehavet og professor i turisme Janne J. Liburd - Syddansk Universitet. Og tak til vores personale, som serverede en fantastisk frokost og holdt styr på hele arrangementet.

Vi har fået tildelt hædersprisen Stormflodssøjlen

Hædersprisen Stormflodssøjlen

Formand for Gammelt Præg, Mogens Vinther, tildeler os Gammelt Prægs hæderspris "Stormflodssøjlen". Foto: Rikke Boel Olesen, Ribe Jernindustri A/S

Til jubilæet fik vi overrakt "Stormflodssøjlen", som er en mindre udgave af den rigtige stormflodssøjle.
Stormflodssøjlen er en hæderspris, som Gammelt Præg ( Ribes tidligere turistforening) uddeler. Foreningen Gammelt Prægs formål er i dag at restaurere og vedligeholde foreningens bevaringsværdige, gamle ejendomme, samt at yde støtte til bevaring af Ribes gamle huse og dertil knyttede miljø. Desuden finansierer Gammelt Præg Ribes vægtere og ejer og vedligeholder everten Johanne Dan ved Skibbroen og Ribes Stormflodssøjle.

Prisen blev overrakt med følgende ord:
"Kære Gudrun og Jens. Hjertelig tillykke med jeres 30 års jubilæum. I har i alle årene været en stor gevinst for Vandrerhjemmet, Ribe Fritidscenter, og også for hele byen Ribe og turismen gennem jeres store engagement og ildhu på mange områder.
Gammelt præg vil gerne hædre jer ved at tildele jer foreningens hæderspris - "Stormflodssøjlen". Hædersprisen må gerne være synlig et passende sted på vandrerhjemmet og i tilfælde af, at I af den ene eller anden årsag ikke skulle ønske at opbevare den længere, må den gerne tilbageleveres, idet den - ligesom Elefantordenen - findes i et begrænset antal eksemplarer, som ved returnering kan prisuddeles på ny. Med mange lykønskninger, Gammelt Præg v/ Mogens Vinther, formand.
"

Vægter i Ribe, Aage Grann, er tidligere modtager af "Stormflodssøjlen"

Aage Grann, Vægter i Ribe og Jens Philipsen, Danhostel Ribe

Vægter Aage Grann og Jens Philipsen, Danhostel Ribe

Tidligere vægter i Ribe, Aage Grann, har også modtaget en "Stormflodssøjle". Vi har altid haft et nært samarbejde med Ribes vægtere. Aage Grann var vægter i Ribe i 34 år,  så ham har vi arbejdet sammen med  i længst tid.
Her ankommer nu 95 årige Aage Grann til vores jubilæum

Vadehavsskolen - Haulundvej

Vadehavsskolen - Haulundvej

En dejlig overraskelse til vores jubilæum.  Elever og lærer Anna Marie Bach Lauridsen fra Vadehavsskolen - Haulundvej kom på besøg. De kom med tillykkebanner og sagde tak for godt samarbejde.

Stormflodssøjlen på Skibbroen

Skibbroen - Ribe Havn med stormflodssøjle

Stormflodssøjlen på Skibbroen i Ribe

Den rigtige stormflodssøjle står på Skibbroen til minde om de  mest  alvorlige  stormfloder, der  har  ramt  Ribe.  5 bronzeringe markerer hvor højt vandet stod i gaderne under disse stormfloder.  Den øverste ring markerer den 2. store mandedrukning i 1634, hvor vandet i gaderne nåede en højde af 6,01 meter. Her kan du læse om stormfloder i Ribe og Vadehavet: Stormfloder

Vedligeholdelsen  af stormflodssøjlen er én af bevaringsforeningen Gammelt Prægs (tidligere Ribes Turistforening) mange opgaver.

Trædrejer Leif Toft Hansen har lavet "Stormflodssøjle-prisen"

Leif Toft Hansen - trædrejer

Trædrejer Leif Toft Hansen

Vores nabo, trædrejer Leif Toft Hansen, deltog i vores jubilæum og kunne fortælle os, at det var ham, der har lavet "vores" stormflodssøjle. Han lavede 10 eksemplarer af  "Stormflodssøjlen" til Ribe Turistforening for ca. 25 år siden.
Leif er nu 80 år gammel og stoppede med at arbejde for knap 20 år siden. Han og Jonna havde indtil da drevet trædrejeriet sammen som mand- kone-virksomhed. 

Trædrejer Leif Toft Hansen
Da Leif opdagede at én af ringene på "vores" stormflodssøjle sad lidt løst, tilbød han at åbne værkstedet for en stund - og nu har vi fået den tilbage igen så fin som ny.

Riberokken - rok - Spindeforeningen

To af spindeforeningens medlemmer med en Riberok

Leif og Jonna er især kendte for at have produceret Riberokken - en rok, der stadig er meget populær, hvilket vi fandt ud af sidste år, da ‎spindeforeningen‬ holdt spindeweekend‬ og rokketræf på Danhostel Ribe. Vi fik overtalt Leif og Jonna til at komme og fortælle om Riberokken‬ og det blev en dejlig eftermiddag for alle deltagere - og  Leif har nok aldrig før fået så mange knus af så mange dejlige damer.

Vandrehjemmets værtsfamilie for næsten 30 år siden

Værtsfamilien Danhostel Ribe for 30 år siden - Sven Philipsen, Morten Rishede, Gudrun Rishede og Jens Philipsen
Værtsfamilien for næste 30 år siden. Sven, Morten, Gudrun Rishede og Jens Philipsen. Foto: pressefotograf Poul Anker Nielsen, JV

Til sidst et foto af vores familie for næsten 30 år siden. Vores to drenge, Sven og Morten, er vokset op på vandrerhjemmet og har altid været os en stor hjælp - praktisk og udviklingsmæssigt. Med en universitetsbaggrund indenfor it, kommunikation, økonomi, filososfi, bystudier, organisation og innovation er de stadig vores bedste kritikere og inspiratorer. Og uden Svens hjælp som udvikler af vores hjemmeside og blog, samt oprettelse af sociale medier havde al vores nuværende formidling slet ikke været mulig.

Reservation

-
+
-
+

Online Betaling